Historická demografie / Historical demography je přední český vědecký časopis s tradicí od roku 1967. Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, v současné době vychází pouze online ve volně přístupném formátu. Přináší příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, historické statistiky, etnografie a historické antropologie vážící se k dějinám obyvatelstva, rodiny a migrací, a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Historická demografie je evidována v databázích Scopus, ERIH+ a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Aktuální číslo

Číslo 2, roč. 47 (2023 ) - 2023

Studie

CZECH CIVIL GENEALOGY IN THE PAST QUARTER CENTURY

Autor: Eva Vodochodská / Markéta Burešová Datum zveřejnění: 2.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.02
Abstrakt

TRANSFORMATION OF GENEALOGY AS AN ACADEMIC DISCIPLINE: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF HRADEC KRÁLOVÉ

Autor: Martina Bolom Kotari Datum zveřejnění: 2.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.03
Abstrakt

HISTORICAL DEMOGRAPHY AND GENEALOGY. THEIR APPROACHES IN THE PAST AND PRESENT

Autor: Václav Černý Datum zveřejnění: 2.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.04
Abstrakt

MEMOIRS, RECOLLECTIONS, AND FAMILY CHRONICLES OF ORDINARY PEOPLE AS FAMILY HISTORY MEDIA

Autor: Veronika Kršková / Vojtěch Kessler Datum zveřejnění: 2.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.05
Abstrakt

WHY SHOULD HISTORIANS NOT DISREGARD GENEALOGY? FROM FAMILY HISTORY AND FAMILY MEMORY TO INVESTIGATIVE GENETIC GENEALOGY

Autor: Radmila Švaříčková Slabáková Datum zveřejnění: 2.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.06
Abstrakt

Nová citační pravidla

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 47 (2023 )