Historická demografie / Historical demography je přední český vědecký časopis s tradicí od roku 1967. Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, v současné době vychází pouze online ve volně přístupném formátu. Přináší příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, historické statistiky, etnografie a historické antropologie vážící se k dějinám obyvatelstva, rodiny a migrací, a to v češtině, slovenštině a angličtině.
Historická demografie je evidována v databázích Scopus, ERIH+ a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Aktuální číslo

Číslo 1, roč. 48 (2024)

Studie

A DEMOGRAPHIC STUDY OF THE FAMILY IN A PROTOINDUSTRIAL TOWN, BASED ON 18THCENTURY WIELICZKA (POLAND)

Autor: Jakub Pieczara Datum zveřejnění: 1.6.2024 DOI: https://doi.org/DOI: 10.21104/HD.2024.1.01
Abstrakt

VYBRANÉ ÚMRTNOSTNÍ UKAZATELE OBYVATELSTVA V RAKOUSKÉM SLEZSKU NA PODKLADĚ ZDRAVOTNÍCH STATISTIK (1896–1908)

Autor: Radek Lipovski Datum zveřejnění: 1.6.2024 DOI: https://doi.org/DOI: 10.21104/HD.2024.1.02
Abstrakt

PITEVNÍ PROTOKOLY ZACHYCUJÍCÍ DOPRAVNÍ ÚRAZY NA ÚZEMÍ PRAHY A OKOLÍ V LETECH 1918–1968

Autor: Eva Šimáková Datum zveřejnění: 1.6.2024 DOI: https://doi.org/DOI: 10.21104/HD.2024.1.03
Abstrakt

Recenze a zprávy

Nová citační pravidla

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 48 (2024)