Datum zveřejnění:

2.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/HD.2023.2.02

Abstrakt:

This study explores the transformation of genealogy in the Czech Republic from 1997 to 2022, with a strong focus on the significance of electronic sources. While traditionally limited to the nobility, genealogy has become widely accessible to the civilian population thanks to the internet and the digitization of records. The availability of online tools and websites has made archival materials and family tree creation convenient for the public. Looking ahead, the integration of genealogy with digital science is expected to continue. It is necessary to emphasize the critical need for education at all levels to ensure responsible research and data sharing, especially in the era of electronic resources.

Text článku

Reference

Zákon 301/2001 Sb. [Act No. 301/2001 Coll.] on registers, names and surnames, and on amendments to certain related laws.

Bettinger, B. 2019. The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. Cincinnati: Family Tree Books.
Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R. 2002. Vademecum pomocných věd historických., Jinočany: H & H (3rd corrected and updated edition).
Kaiseršat, J. – Hankovec, M. 2012. Digitalizace a digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni. Čtenář: měšíčník pro knihovny, 64 (4), 146–148.
Lutonský, B. – Černý, J. 1995. Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy. Praha: Ringier ČR.
Lutonský, B. a kol. 1999. Základy genealogie – soubor přednášek pro laické genealogy I–II. Praha: Genealogická a heraldická společnost.
Marečková, M. 2004. Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen. Praha-Litomyšl: Paseka.
Melichar, R. a kol. 1988. Sborník k základům genealogie. Praha: Klub pro českou heraldiku a genealogii.
Novotná, L. – Kopečková, J. 2014. Digitalizace matrik v archivech České republiky s přihlédnutím k situaci ve Státním oblastním archivu v Plzni. INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha: Albertina icome Praha, www.inforum.cz/…/cs/sbornik/ (29. 10. 2023).
Novotná, L. 2011. Acta publica – digitalizace matrik v SOA Plzeň. Západočeské archivy 2011, 7–9.
Nový, L. 2020. Databáze BillionGraves a její využití v genealogii. Genealogické a heraldické listy = Acta genealogica ac heraldica, 40 (3), 31–34.
Peterka, J. 2006. Cesta k rodinným kořenům, aneb, Praktická příručka občanské genealogie. Praha: Libri.
Plávek, A. F. (ed.). 2017. Archivum Trebonense: digitalizace v paměťových institucích, Třeboň: SOA Třeboň.
Pohanka, H. 2009. Po stopách vlastních předků. Litvínov: Dialog.
Řičař, K. 1999. Občanská genealogie. Praha: Ivo Železný.
Vaněk, D. et al. 2016. Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií. Praha: Forenzní DNA servis.
Vichta, J. 2020. Digitalizace a dálkové zpřístupnění matrik Státního oblastního archivu v Praze v letech 2006–2020. Středočeský sborník historický, 46 (2), 121–138.
Vladyková, M. 2013. Digitalizace matrik ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Porta Bohemica: sborník historických prací, 6, 230–232.